Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

Przyjaźń to jest coś niezwykle ważnego, co nie wszyscy w życiu znajdują. Zawsze jest wzajemna - nie tak jak miłość. Można beznadziejnie kochać całe życie, ale nie można beznadziejnie się przyjaźnić.
— Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaheroes heroes
2067 64d9 390
Reposted fromolewka olewka viaheroes heroes
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie
o tym, czego nie zna.
— Albert Camus
Reposted frommoscow moscow viaheroes heroes
O.A.: ekki hugsa' means “don’t think” and it's about letting go in order to express yourself creatively
Reposted fromheroes heroes
6259 8c50 390
Reposted fromsoftboi softboi viaheroes heroes
9910 8f98 390
Reposted fromheroes heroes
7826 57a6 390
Reposted frombrumous brumous viafajnychnielubie fajnychnielubie
5300 7095 390
"You are a work of art. Not everyone will understand you, but the ones who do, will never forget about you".

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
4268 2edf 390
ul. Karmelicka
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viafajnychnielubie fajnychnielubie
0253 738f 390

armustdie:

Andy Warhol, Details of Renaissance Paintings (Sandro Botticelli, Birth of Venus, 1482), 1984 / Say Anything, “Admit It!!!”, 2004

Reposted fromensh ensh viafajnychnielubie fajnychnielubie

May 06 2019

5702 1351 390
Reposted fromdippi dippi
7203 70c2 390
Reposted fromdippi dippi
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous viadippi dippi
4129 2a58 390
Reposted fromdippi dippi
6186 5c01 390
Reposted fromdippi dippi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl