Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

5702 1351 390
Reposted fromdippi dippi
7203 70c2 390
Reposted fromdippi dippi
4109 8889 390
Reposted frombrumous brumous viadippi dippi
4129 2a58 390
Reposted fromdippi dippi
6186 5c01 390
Reposted fromdippi dippi
8298 a101 390
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viamalinowowa malinowowa
7156 4f11 390
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
8573 e3ba 390
A. Ciarkowska 
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir

„Spotkanie dwóch osób jest jak spotkanie się dwóch substancji chemicznych: jeśli zachodzi reakcja, to obie się zmieniają.”

— Carl Jung
Reposted frommercurygirl mercurygirl viamefir mefir
7480 5a15 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaarrima arrima
Wiem jednak, że są rzeczy, które ranią człowieka na zawsze, od środka. Nie można tego wyleczyć, nie ma ucieczki. Jedyne, co można zrobić, to zakopać wspomnienia tak głęboko, żeby nie udało im się wydostać na powierzchnię, Znaleźć jakiś sposób na udawania, że życie zaczęło się na nowo.
— Rebecca Fleet – "Zamiana"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
2415 c505 390
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir

March 28 2019

9830 dd9b 390
Reposted frommartrol martrol viakasiarzyna kasiarzyna
Reposted fromFlau Flau viakasiarzyna kasiarzyna
Siedzę i sam się w sobie nie mieszczę
Patrząc na swoje życie
— Jacek Kaczmarski ("Wigilia na Syberii (Malczewski)")
Reposted fromdurmik durmik
Czekam na wiatr, co rozgoni 
Ciemne skłębione zasłony 
Stanę wtedy naraz 
Ze słońcem twarzą w twarz 
— Olga Jackowska ("Krakowski spleen")
Reposted fromdurmik durmik
Gdy byłam młodsza mówiłam o tym, że jestem smutna i rzeczywiście, w jakimś sensie taka właśnie jestem. Mam wrażenie, że jestem pozbawiona warstwy ochronnej. Powoduje to, że wszystko bardzo przeżywam. Bardzo dotyka mnie rzeczywistość, bo życie to nie rurki z kremem. Jestem przewrażliwiona, ale to jednak nie oznacza, że te smutne momenty nie są przeplatane chwilami, gdy naprawdę jest cudownie.
— Nosowska
Reposted fromdurmik durmik
Sadness is a blessing
Sadness is a pearl
Sadness is my boyfriend
Oh, sadness I'm your girl
— Lykke Li ("Sadness is a blessing")
Reposted fromdurmik durmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl