Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
countingme
4155 9876 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
countingme
Tęsknota to jest słowo na Ż:
żarzy się, żagwi, żałuje, żebrze. Tęsknota to jest słowo na B:
boli, blisko, bardzo, beznadziejnie, bez końca.
Tęsknota to jest słowo na T:
Ty.
— Anna Janko, "Pasja według św. Hanki"
Reposted fromperla perla viajointskurwysyn jointskurwysyn
countingme
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viajointskurwysyn jointskurwysyn
countingme
countingme
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viacreure creure
countingme
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
countingme
2392 c325 390
Reposted fromtfu tfu viamolotovcupcake molotovcupcake
countingme
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
countingme
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viaSurvivedGirl SurvivedGirl
countingme

Ja mam kryzys permanentny. Jestem typem depresyjnym, trudno jest mi się cieszyć z czegokolwiek, widzę świat w ciemnych barwach. Jest fajnie, bo pijemy herbatę, gadamy, jest ładna pogoda, ale mam w sobie czarną dziurę, która cały czas promieniuje. Jak każdy zneurotyzowany typ przeżywam momenty euforii. Im większa euforia, tym potem większy dół. Taka sinusoida, bez równowagi.
— Więckiewicz
countingme
0876 a5c3 390
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viasatyrlane satyrlane
countingme
3566 e922 390
Reposted frommoai moai viasatyrlane satyrlane
countingme
I zniknął maj. A potem był czerwiec i lipiec. I przyszła jesień. I nad uliczką ciągle przechodziły deszcze, krąg sceniczny obracał się z łoskotem, wypełniającym serce niejasnym niepokojem - i co dzień umierałem, aż znowu nadszedł maj.
— Michaił Bułhakow [Sowietskije pisatieli. Awtobijografii, t. III]
countingme
countingme
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaelusive elusive
countingme
9307 7972 390
Reposted fromkarahippie karahippie
countingme
1547 670a 390
Reposted fromkarahippie karahippie
countingme
9290 6ebd 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
countingme
9267 d84a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
countingme
6697 5284 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl