Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
countingme
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viabadalena badalena
countingme
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaspecialneeds specialneeds
countingme
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
countingme
nie spierdol tego.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viapikkumyy pikkumyy
countingme
9038 dcb5 390
Reposted frommysoul mysoul viaMaryiczary Maryiczary
countingme
9123 e411 390
cliche.
Reposted fromsmaller smaller viapikkumyy pikkumyy
countingme
4612 7021 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
countingme
9416 22d4 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viablackheartgirl blackheartgirl
countingme
5625 ae81 390
Jeszcze będziemy spotykać ludzi, dla których warto było nie zawisnąć na gałęzi.
— Jarosław Borszewicz (via breatheee-mee)
countingme
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
countingme
Wszystko, czego pragniesz jest po drugiej stronie strachu.
— George Addair
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianiskowo niskowo
countingme
countingme
1658 af12 390
***
Reposted frompsychedelics psychedelics
countingme
0136 7b43 390
psychedelic advice :)
Reposted frompsychedelics psychedelics
countingme
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapoolun poolun
countingme
8133 4979 390
Reposted fromtfu tfu viarybny rybny
countingme
Dni były puste, niepotrzebne i wlokły się bez końca, nie mogłem czytać, nie mogłem pracować, trzy razy dziennie chodziłem do kina na wszystkie popołudniowe i wieczorne seanse, bez wyboru, jak leciało, byle tylko jakoś zabić czas, byle jakoś zagłuszyć ów sowi głos, który nieustannie pohukiwał wewnątrz mnie.
— Milan Kundera, "Żart"
countingme
To była pierwsza rzecz, której musiałem się o Niej dowiedzieć i być może najtrudniejsza jakiej przyszło mi się kiedykolwiek nauczyć – a mianowicie tego, że Ona jest tylko swoją własnością, a to, co mi daje, jest kwestią Jej wyboru i jest przez to cenniejsze.
— Barbara Hambly
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagoszko goszko
countingme
4742 c421 390
Reposted fromtfu tfu viaolgush olgush
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl