Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
countingme
1387 d226 390
Reposted frommisza misza vialoldrugs loldrugs
countingme
1732 d917 390
Reposted fromgoaskalice goaskalice vialoldrugs loldrugs
countingme
1928 38d9 390
Reposted frommisza misza viadrugs drugs
countingme
4953 a305 390
Reposted fromDrugfulMind DrugfulMind viadrugs drugs
countingme
2664 1b42 390
countingme
countingme
countingme
8669 e20c 390
Reposted fromhardbitch hardbitch viahouda houda
countingme
Mam kryzys własnej wartości. Byłoby miło, gdyby ktoś mi przypomniał, że wcale nie jestem taka beznadziejna jak mi się wydaje.
Reposted fromchceuciec chceuciec viaRozaa Rozaa
countingme
Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viasmaller smaller
countingme
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahouda houda
countingme
8326 7dd7 390
Exactly.
Reposted fromhalucine halucine viarzekomy rzekomy
countingme
Nie można wymagać, byśmy byli w stanie przewidzieć wszystkie następstwa naszych czynów, wyobrażając sobie najpierw bezpośrednie, potem pośrednie i wreszcie wyimaginowane skutki życiowych decyzji. Nikt wówczas nie miałby odwagi ruszyć się z miejsca, do którego przykułyby go wątpliwości.
— Jose Saramago
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia viaelusive elusive
countingme
3439 3518 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viainimaginable inimaginable
countingme
Nie można tak ciągle liczyć na kogoś, że ten ktoś za ciebie zrobi wszystko, że weźmie za rączkę, poprowadzi na gotowe. Ty sam musisz w siebie uwierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, takie już jest życie. Samo nic nie przychodzi, wszystko trzeba zdobywać.
— Marek Hłasko – Wybór opowiadań
Reposted fromnyaako nyaako viagoszko goszko
countingme
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromborn2die born2die viagoszko goszko
countingme
Widziałem gwiazdy. Spaliły mi oczy.
— Markus Zusak, Złodziejka książek
Reposted frombeltane beltane viagoszko goszko
countingme
4007 bde2 390
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viagoszko goszko
countingme
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viadagmarak dagmarak
countingme
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viadagmarak dagmarak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl