Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0297 0f76 390

serious:

who were you?

That’s how you know you love someone, I guess. When you can’t experience anything without wishing the other person were there to see it, too.
Kaui Hart Hemmings, The Descendants
(via thelovejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialexxie lexxie
3486 17f6 390
Reposted frommontak montak vialexxie lexxie
countingme
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vialexxie lexxie
countingme
9336 9a12 390
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
countingme
8267 0a30 390
Reposted frombabyface babyface vialexxie lexxie
countingme
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
countingme
Women who stay true to themselves are always more interesting and beautiful to me: women like Frida Kahlo, Georgia O'Keeffe and Anna Magnani - women who have style, chic, allure and elegance. They didn't submit to any standard of beauty - they defined it.
— Isabella Rossellini
Reposted fromverronique verronique vialexxie lexxie
5322 eee2 390

Hong Kon color blocking, Justyna Zduńczyk

Reposted fromoolong oolong viacholera cholera
countingme
countingme
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viaomg-archy omg-archy
countingme
4956 b962 390
Reposted frommiststueck miststueck vialaj laj
countingme
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viagdziejestola gdziejestola
countingme
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viatake-care take-care
countingme
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viagdziejestola gdziejestola
countingme
Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagdziejestola gdziejestola
countingme
countingme
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatake-care take-care
countingme
countingme
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl