Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2020

Dopiero próbując wejść w relację z kimś nowym zauważamy jak nam inni nasyfili w głowach.
— Sabina Rybak
Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje.
— - Anna Dymna.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vianyaako nyaako
Sponsored post
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Reposted fromFlau Flau vialunoliel lunoliel

May 07 2020

2788 cea2 390
2047 158d 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viablackheartgirl blackheartgirl
"Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć […]”
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viablackheartgirl blackheartgirl
6522 c83f 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
9423 d0ce 390
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Przepraszam. Zrobiło mi się niedobrze. Mam nawalone serce.
— Marek Hłasko
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— "Gesty" Karpowicz
0594 79c8 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianoticeable noticeable
0934 80de 390
Reposted frombojesiewody bojesiewody viairmelin irmelin

"Ludzie często mówią: “Masz psa? Jak jest stary, to kup sobie drugiego, młodego, żeby ci nie brakowało, jak tamten zdechnie”. Albo mówią do kogoś, kto cierpi: “Nie przejmuj się, znowu pokochasz”. Według nich miłość to pewna ilość energii, którą człowiek dysponuje i którą można dowolnie przerzucać z jednego obiektu na drugi. Dla mnie miłość jest czymś nieprzekładalnym."

Agnieszka Jucewicz, “Czując”

Reposted fromhrafn hrafn vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
3762 cd27 390
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Lauren Olivier - "Delirium. Trylogia"

May 02 2020

tym, co trwoży ludzi, nie jest to, co im się przydarza, ale znaczenie, jakie temu przypisują
— epiktet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...