Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

1687 f7f0 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vialajla lajla
5803 0b64 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakoloryzacja koloryzacja

February 13 2020

Beksiński, fotografia (lata 50-te)
Reposted frommarfi marfi vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
2425 1186 390
Reposted fromzciach zciach vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Najciężej jest ruszyć. Nie dojść ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. 
— Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
2148 cd88 390
Reposted fromkrzysk krzysk vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
4600 8a82 390
Reposted fromolaosa olaosa vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
0077 d4b6 390
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno

Wyszukane słowo na dziś: saison en enfer

Saison en enfer - dosł. 'sezon w piekle', okres nieszczęść, biedy i załamania duchowego.
0669 1f04 390
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth

February 12 2020

Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
1004 d750 390

historium:

The Sorbonne University under student occupation. Paris, May 1968

Reposted fromcroiea croiea vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
- A co Ty taki doniczegowaty dzisiaj?
- Płakać mi się chce.
— Edward Stachura "Siekierezada albo Zima leśnych ludzi"
5204 5623 390
Reality bites
Reposted fromPoranny Poranny vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
5173 c52b 390
Maanam
Reposted fromczinok czinok vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
3351 a3ff 390

vintage nude photo - by Rikkō Nakamura, 1951.

1233 f001 390
Jacek Podsiadło
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
9274 6cf7 390
Marcin Świetlicki
Reposted frommhsa mhsa vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl